Astronomy Picture of the Day

Saturday, March 16, 2013

Blogging Forward Link...Astrofotografen: En komets svans

Astrofotografen: En komets svans: Jag gjorde en liten test för att se om det går att mäta upp svansens utbredning på kometen PanStarrs för igår. Här är några avrundade antal ...

No comments:

Post a Comment

Feel free to leave comments. Have a great day in the Universe!